Kinderraad

De kinderraad is een vaste vergadering van kinderen die elke twee weken op donderdagmorgen bij elkaar komt.

 Aan het begin van elk schooljaar wordt een nieuwe kinderraad geïnstalleerd. Alle groepen, ook die van de kleuters, worden door één kind vertegenwoordigd, verkozen door hun klasgenoot. De keus wordt met de groepsleerkracht voorbereid.

De kinderraad heeft een vaste voorzitter, een leerling uit één van de groepen 8. De begeleiding is er het hele jaar in handen van een vaste leerkracht.

Als het de agenda daarom vraagt, nodigt de kinderraad gasten uit die de vergadering bijwonen.

De inbreng van onderwerpen komt niet alleen van de kinderraad zelf, maar ook uit de verschillende groepen, het team, de oudercommissie of uit de wijk.

De notulen gaan direct mee terug naar de groepen om te worden besproken. Uit de besluiten volgt veelal actie van de kinderen zelf. Onder anderen daarvoor heeft de kinderraad  een eigen budget.