Onze uitgangspunten

Onze ideologie

We geven kinderen naast het leren vooral de gelegenheid zichzelf te ontplooien. Je leert het best van wat er om je heen leeft. De beste prestaties worden geleverd als je jezelf kunt zijn. Talent komt tot zijn recht als het contact met medeleerlingen en leerkrachten goed is. Onze ideale leeromgeving voegt zich naar de behoefte van het kind.

Hoe kijken wij naar de wereld (visie)

We zien dat de wereld steeds beter bereikbaar wordt. Afstand en tijd doen er minder toe. Het tempo waarin veranderingen elkaar opvolgen neemt toe. Dit vraagt veel van kinderen. We willen daarom kinderen leren mondig en bewust te zijn en informatie te structureren. 

De verschillen tussen kinderen zien we als verrijking. Kinderen ontwikkelen zich wanneer daar passende ruimte voor geboden wordt en het werk voor het kind zinvol is. Je leert door ervaringen: leren is vooral doen.