Wij zijn trots op.......

  • ons pedagogisch klimaat, waarin de zorg voor elkaar en de betrokkenheid van kinderen onderling erg groot is.
  • de manieren (klassenvergadering, kinderraad) waarop we met elkaar afspraken maken en van zelfsprekend uitvoeren.
  • de inbreng van de kinderen die van elke dag weer een verassend avontuur maken.
  • het natuurlijk leren lezen, waarbij de thema’s en de woorden bepaald worden door de belevingswereld  van kinderen.
  • de wijze waarop kinderen de mogelijkheid en de ruimte hebben om de wereld te verkennen en van die verkenning op allerlei manieren verslag te doen aan hun klasgenoten/ouders.
  • dat we met elkaar op de Freinetwijze leren en daarmee goede resultaten behalen.
  • de positieve reactie die onze kinderen van derden ontvangen tijdens klassenbezoeken of uitstapjes.

…kortom, op onze school!

Een gedicht

 

Geen boom zonder tak

Geen schoen zonder hak

Geen voet zonder teen

Geen huis zonder steen

Geen feest zonder taart

Geen koe zonder staart

Geen vogel zonder veren

Geen fruitwinkel zonder peren

Geen president zonder land

Geen roodkapje zonder mand

Geen aap zonder been

Geen groentewinkel zonder peen

Lieuwe, gele groep