Geschiedenis Freinetonderwijs

In 1920 start de Franse onderwijzer CĂ©lestin Freinet (1896-1966) zijn werk op een dorpsschooltje in Bar sur Loupe. Hij wordt daar geconfronteerd met een overvolle klas, weinig gemotiveerde leerlingen en een groot gebrek aan hulpmiddelen. Veel van wat hij tijdens zijn opleiding heeft geleerd blijkt hier niet te werken. De kinderen houden zich liever bezig met dingen van buiten de school.

Onder invloed van de positieve ervaringen met uitstapjes, ontwikkelt Freinet een serie technieken, waarbij niet langer de gemiddelde kennis voor een gemiddelde leerling centraal staat, maar het kind dat met zijn van nature aanwezige drang de omringende wereld wil onderzoeken. 

Deze technieken geven tevens de mogelijkheid tot individualisering van het onderwijs. Daarnaast blijft er vanwege de samenwerking met anderen ruimte voor een socialiserende opvoeding.