Vernieuwingsonderwijs

 Het traditioneel vernieuwingsonderwijs is de verzamelnaam voor de vernieuwde onderwijsvormen die ontstonden aan het begin van de 20e eeuw. Al deze concepten namen afstand van het mechanische, klassikale onderwijs waarbij voornamelijk de leerstof het uitgangspunt van het onderwijs vormt en gingen vooral uit van de ontwikkelingsmogelijkheden van elk individuele kind. Ook speelt de leefwereld van het kind een grote rol. Onderwijstypen die bij het traditionele vernieuwingsonderwijs horen, zijn het Montessorionderwijs, het Daltononderwijs, het Jenaplanonderwijs, het Freinetonderwijs en het Vrijeschoolonderwijs.

Ook in onze huidige tijd hebben de verworvenheden van het Vernieuwingsonderwijs niets aan actualiteit en waarde verloren. Wel hebben de verschillende Vernieuwingsscholen de uitwerking van het dagelijkse onderwijs aan de huidige tijd aangepast.