Wat is Freinetonderwijs

  • De inbreng van kinderen staat centraal, uitgaan van ervaringen en belevenissen van kinderen

Uitgaan van de ervarings- en belevingswereld van het kind houdt in dat de start van het werk niet meer plaatsvindt op gezag van de docent of het leerplan. Dit wordt mede de verantwoordelijkheid van de leerling. De rol van de leerkracht is dus die van actief begeleider van de leerlingen. Naast individueel begeleiden van de leerlingen, zijn er ook regelmatige klassikale momenten. De leerkracht treedt sturend en corrigerend op.

  • Tastenderwijs uitproberen, Leren is het al handelend zoeken en ontdekken

Je leert het meest van zaken die je zelf ontdekt hebt. En leren doe je met vallen en opstaan. De ontdekkingen worden op allerlei manieren benaderd en zo worden spelenderwijs schoolse elementen opgenomen. Deze constante stroom van ‘nieuwe dingen’ maakt kinderen minder bevreesd voor het nieuwe en zorgt ervoor dat zij zich ook op latere leeftijd in nieuwe situaties durven te begeven.

  • Zinvolle context

Het werk van de leerlingen moet plaatsvinden in een voor hen herkenbare context. Freinet kwam tot de opvatting dat informatie in een zinvol verband aangeboden moet worden. Het leren gebeurt in een omgeving die het kind herkent en daardoor als de zijne beleeft. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat de school geen geïsoleerd eiland in de maatschappij is. De school is onlosmakelijk verbonden met het sociale milieu waarin deze zich bevindt.

Werken vanuit deze opvattingen maakt het mogelijk de huidige maatschappij, haar waarden en normen ook binnen school ter discussie te stellen. Het werken op school wordt zo ook een vorming op weg naar een kritische volwassenheid, die mensen de mogelijkheid biedt problemen met elkaar op te lossen

  • Overleg

De opvoeding vindt plaats door overleg. Door het scheppen van een stimulerende omgeving en door gebruik te maken van de Freinet-technieken streven wij een opvoeding na die tegemoet komt aan de individuele ontplooiingsmogelijkheden van elke leerling. Overleg is hierbij het uitgangspunt. Overleg brengt structuur aan.

Het geleerde wordt daardoor met en voor elkaar gebruikt.

Celestin Freinet

In 1920 start de Franse onderwijzer Célestin Freinet (1896-1966) zijn werk op een dorpsschooltje in Bar sur Loupe. Hij wordt ........ lees meer