Naar het fotoboek
Freinetschool De Bothoven > Inschrijven

Inloggen

Vul hieronder uw gegevens in:
Login

Inschrijven

Als u kind 4 jaar is geworden mag het naar de basisschool. I.v.m. het dragen van de verantwoordelijkheid mag de school uw kind niet eerder toe laten. Wel hebben de kinderen de mogelijkheid om een aantal dagdelen te wennen aan de groep en de leerkracht. Hiervoor kunt u een afspraak met de klassenleerkracht of de directie maken. De eerste “echte” schooldag wordt afgesproken met de directie.

De inschrijving geschiedt door middel van het invullen van een ouderverklaring. In verband met het toekennen van de formatie voor school moet de ouderverklaring geheel worden ingevuld en worden ondertekend door de ouder(s). (Vooral het opleidingsniveau van de ouders is van groot belang bij het toekennen van het aantal klassenleerkrachten).

Ook is het mogelijk om uw kind via deze site op te geven voor onze school. U kunt daarvoor onderstaand formulier invullen. School neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.