Team Peuterplein

Vanaf 2 jaar kunnen kinderen terecht bij Peuterplein de Bothoven. Hier wordt ook zo veel mogelijk met de uitgangspunten van het Freinetonderwijs gewerkt, maar dan vertaald naar het niveau van kinderen van 2-4 jaar. Natuurlijk proberen school en Peuterplein het werken en spelen met de kinderen op elkaar af te stemmen. De openingstijden van het Peuterplein zijn voor alle dagen hetzelfde:'s ochtends van 8.30 uur tot 11.30 uur. 

Team Peuterplein De Bothoven bestaat uit Anja Hupj√©, Meriem de Bie en Sanne Euverman