Ouderbijdrage

Ouderbijdrage 

De jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld voor activiteiten die normaal gesproken niet door het bestuur worden bekostigd. Hierbij kunnen we denken aan de kosten van

*          activiteiten (denk hierbij aan het jaarlijkse schaatsen op

            de oude markt)

*          drukken van  schoolkranten

*          feesten( o.a. Sinterklaas, Kerst, Paaslentefeest,

           Leesfeest, Modderdag, laatste   schooldag)  

*          klassenpotjes


Tijdens de eerste schoolvergadering van elk schooljaar worden deze bedragen eventueel voor het volgende schooljaar aangepast. 

Hoe hoog is de jaarlijkse ouderbijdrage en hoe kan ik betalen?

De ouderbijdrage is een inkomensafhankelijk bedrag per kind.

 

Inkomen

minder dan €2000

€2000 - €2500

 €2500 - €3000

meer dan €3000

Ouderbijdrage

€24 per kind

€32 per kind

€40 per kind

€48 per kind

 

Overmaken kan op rekeningnummer NL37 INGB 0005 9827 99, t.n.v. Stichting Ouderfonds OBF De Bothoven, onder vermelding van de naam en groep van uw kind(-eren).