Over de leerplicht

Als een kind 4 jaar is mag het naar school, maar het is leerplichtig als het 5 jaar geworden is. In de jaren dat uw kind leerplichtig is, moeten ouders of verzorgers er voor zorgen dat het naar school gaat en alle lessen volgt. 

De school is verplicht de (ongeoorloofde) afwezigheid van leerlingen bij te houden. Is een leerling meer dan 3 dagen ongeoorloofd afwezig dan moet de school dit de leerplichtambtenaar melden.