Verlof aanvragen

Verlof moet schriftelijk aangevraagd worden bij de directie. Bij meer dan 10 dagen extra verlof (geen vakantie) per schooljaar moet, behalve van de schooldirectie, ook toestemming zijn verkregen van de leerplichtambtenaar.

Alleen in bijzondere gevallen kan voor een leerplichtig kind verlof worden verleend buiten de normale schoolvakanties.