Ziekte en afmelden

Is een leerling ziek of kan het om andere dringende redenen de school niet bezoeken, laat dit de school dan voor 10.00 uur weten. Bel het liefst vóór schooltijd. 

Indien uw kind(eren) niet op school is/zijn en we hebben geen bericht gehad dan wordt u rond 10.00 uur gebeld door Saskia Terink. Zij informeert dan wat er aan de hand is.

 

Tel. 053-4348962 of een email naar info@freinetschool.nl