Naar het fotoboek
Freinetschool De Bothoven > Praktische informatie > Ouderbijdrage

Inloggen

Vul hieronder uw gegevens in:
Login

Ouderbijdrage

De jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld voor activiteiten die normaal gesproken niet door het bestuur worden bekostigd. Hierbij kunnen we denken aan de kosten van ouderavonden, schoolkranten, verzekering, feesten en klassenpotjes. 

Tijdens de eerste schoolvergadering van elk schooljaar worden deze bedragen eventueel aangepast. 

Bruto inkomen

1 kind

2 kinderen

3 kinderen

Minder dan €2000.-

€24,-

€48,-

€72,-

€2000,- t/m €2500,-

€32,-

€64,-

€96,-

Hoger dan €3000,-

€48.-

€96,-

€144,-

Storting kan geschieden op giro NL37INGB0005982799 t.n.v. Stg Ouderschoolfonds OBS Freinetonder De Bothoven.