Betrokkenheid als ouder/verzorger.

Onze Freinet-kernwaarden werken ook door in ons contact met ouders en verzorgers van de kinderen op de Bothoven. Sterker nog: betrokkenheid bij, en een open en transparante communicatie richting ouders komt de ontwikkeling van het kind ten goede. Andersom kun je als ouder of verzorger ook betrokken zijn bij alledaagse, praktische taken in en rond de school, of kun je meedenken over grotere schoolthema’s in de Medezeggenschapsraad.

Ouderbetrokkenheid.

Betrokkenheid kan zo groot of zo klein zijn als je als ouder kan of wil. Terugkerende taakjes als het verdelen van het schoolfruit, het ophalen van oud papier of het af en toe vegen van ons schoolplein is voor ons al een helpende hand. Op die manier ziet een kind ook een andere betrokkenheid van een ouder/verzorger. Hoe leuk is het om mee te gaan op uitjes of schoolreisjes en je kind te zien als onderdeel van de klas en vrienden?

 

Schoolcommissies.

Bij meer beschikbaarheid en behoefte aan betrokkenheid kan een ouder/verzorger aansluiten bij een of meerdere commissies binnen de school. Denk hierbij aan:

+ Feestcommissie (Sinterklaasfeest, Paas-Lentefeest, kerstdiner of andere bijzondere gelegenheden binnen de school)
+ Oudpapiercommissie
+ Verkeerscommissie
+ PR-commissie
+ Luizencontrolecommissie
+ Tijdelijk: websitecommissie

Heb je interesse in een van deze terugkerende activiteiten? Leuk! Stuur ons dan een e-mail. Dan brengen we je in contact met een commissielid.

 

Medezeggenschapsraad.

De Medezeggenschapsraad (MR) is op onze school een aparte commissie. De MR houdt zich vooral bezig met beleidsmatige onderwerpen binnen de school en heeft wettelijk instemmings- of adviesrecht (afhankelijk van het onderwerp). Formeel is de MR ook het orgaan dat beleidsvoornemens van school voorziet van advies en goedkeuring.
Als gekozen vertegenwoordigers van de ouders/verzorgers en het team opereert de MR zelfstandig. De raad bestaat uit net zoveel ouders/verzorgers als school-teamleden (leerkrachten).

Een MR-vergadering bijwonen?
De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar, de vergaderdata zijn opvraagbaar.
Geïnteresseerd? Mail ons, dan brengen we je in contact met een van de MR-ouders.