Schooltijden en vakanties.

Hier vind je de reguliere schooltijden, vakanties en vrije dagen van schooljaar 2023-2024.

Schooltijden.

Op onze school hanteren we een continurooster. Dit houdt het volgende in:

+ Op maandag, dinsdag en donderdag gaan de kinderen van 08.30 uur tot 14.30 uur naar school
+ Op woensdag en vrijdag gaan de kinderen van 08.30 uur tot 12.15 uur naar school

De school begint om 08.30 uur. Een kwartier voor tijd gaat de deur open en kan iedereen naar binnen. In dat kwartiertje kunnen kinderen, als ze dat willen, snel nog iets voorbereiden voor de klassenvergadering.


Lunchtijden op maandag, dinsdag en donderdag

Onze groepen 1 t/m 4 lunchen om 12.00 uur en gaan van 12.15 tot 12.30 naar buiten om te spelen.
Onze groepen 5 t/m 8 gaan om 12.00 uur naar buiten en lunchen om 12.15 uur.
Alle lessen starten weer om 12.30 uur.

 

Schoolvakanties en vrije dagen.

Herfstvakantie  zaterdag 21 oktober t/m zondag 29 oktober 2023
Studiedag (schoolvrij)  woensdag 8 november 2023
Kerstvakantie. zaterdag 23 december 2023 t/m zondag 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie  zaterdag 17 februari t/m zondag 25 februari 2024
Onderwijsdag (schoolvrij)  woensdag 20 maart 2024
Goede Vrijdag, Paasweekend  vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april 2024
Meivakantie, inclusief Koningsdag en Hemelvaart  zaterdag 27 april t/m zondag 12 mei 2024
2e Pinksterdag  maandag 20 mei 2024
Studiedag (schoolvrij)  dinsdag 21 mei 2024
Zomervakantie  vrijdag 19 juli t/m zondag 1 september 2024

Het schooljaar 2024-2025 start op maandag 2 september 2024.